ปัญหาของคุณแม่ที่เกิดกับการให้นมลูก และวิธีป้องกันแก้ไข

คุณแม่หลายๆ ท่านต้องการเลี้ยงลูกน้อยด้วยนมของแม่ เพราะนมของแม่มีประโยชน์มากมาย ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของลูกน้อย แต่ก็มักจะพบกับปัญหาในการให้นม เช่น นมคัด น้ำนมมาน้อยหรือน้ำนมไม่เพียงพอต่อลูกน้อย หัวนมแตก และคุณแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน วันนี้แม่ขิงมีเคล็ดลับดีๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดกับคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมมาฝากกันค่า

1.นมคัด
วิธีป้องกันและแก้ไข
-ประคบด้วยน้ำร้อน หรือน้ำร้อนสลับกับน้ำเย็น
-ให้ลูกดูดนมให้บ่อยขึ้น
-ใช้มือบีบน้ำนมออก
-ใส่ยกทรงพยุงเต้าตลอดเวลา

2. น้ำนมไม่พอในระยะหลังคลอดใหม่ๆ
ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกของแม่และผู้ใกล้ชิดโดยที่ระยะ 7 วันแรกหลังคลอด การหลั่งน้ำนมยังไม่เต็มที่ ลูกอาจจะร้องบ่อย กวน หรือดูดนมแล้วน้ำนมไหลไม่ดี ทำให้แม่กลัวว่าลูกจะได้น้ำนมไม่พอ จึงพยายามหาน้ำ น้ำตาล น้ำผึ้ง หรือนมผสมให้ดูด หากการปฏิบัติเป็นเช่นนี้จะทำให้ลูกดูดนมแม่น้อยลง การกระตุ้นการหลั่งน้ำนมไม่ดี น้ำนมจะไหลน้อยลงอีก ควรแก้ไขโดยแม่ควรให้ความอบอุ่นแก่ลูก ให้ดูดนมบ่อยๆ และดูดนมให้ถูกวิธีรวมทั้ง การดื่มน้ำขิงก็ช่วยให้น้ำนมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

3. น้ำนมน้อย
วิธีป้องกันและแก้ไข
-แม่กินอาหารให้เพียงพอ กินได้ทุกอย่างไม่มีของแสลงโดยเฉพาะกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และควรกินอาหารพวกเนื้อสัตว์และถั่วให้มากๆ
-ให้ลูกดูดนมให้ถูกวิธีบ่อยๆ และนานๆ
-ดื่มน้ำให้มากๆ
-งดเหล้า ยาดอง
-พักผ่อนและทำจิตใจให้สบาย มีความมั่นใจว่า จะมีน้ำนมเพียงพอสำหรับลูก

4. หัวนมแตก
ป้องกันโดยการเตรียมหัวนมให้พร้อมสำหรับให้ลูกดูด ตั้งแต่ระยะเดือนครึ่งก่อนคลอด โดยการคลึงหัวนมเบาๆให้นมลูกด้วยวิธีที่ถูกต้อง ดังนี้
-สอดหัวนมเข้าปากลูกให้ถูกต้อง
-อย่าดึงหัวนมออกจากปากลูกให้ใช้วิธีกดคางหรือกดมุมปากลูกเบาๆ ลูกจะคายหัวนมเองอย่าให้ลูกหลับคาหัวนม
-เมื่อมีหัวนมแตก ถ้าทนได้ให้ดูดข้างที่ปกติก่อน แล้วดูดข้าง ที่หัวนมแตกที่หลัง ถ้าเจ็บมากให้งดดูดข้างที่แตกชั่วคราว
-ระวังอย่าให้หัวนมเปียกชื้น หลังจากให้ลูกงดดูดนมแม่แล้วควรให้หัวนมแห้งก่อนใส่เสื้อ

5. เต้านมอักเสบ
ถ้าหากไม่ปรากฏเป็นฝีหนองชัดเจน ให้ลูกดูดได้บ่อยครั้งอาจจะบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ถ้าอาการไม่ทุเลา หรือเป็นฝีหนองให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะ

6. แม่ที่ทำงานนอกบ้าน
-ช่วงระยะพักหลังคลอด ควรเลี้ยงลูกให้เต็มที่ด้วยนมแม่อย่างเดียว
-ให้นมแม่ในเวลาเช้าก่อนทำงาน เวลาหลังกลับทำงาน และเวลาที่อยู่บ้าน
-ถ้าแม่มีน้ำนมมากพอ ให้บีบนมจากเต้านมใส่ขวดแช่เย็นเก็บไว้ให้มื้อต่อไป วิธีบีบนม ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับบริเวณขอบนอกลานนม กดเข้าลำตัว แล้วบีบนิ้วทั้งสองเข้าหากัน ทำเป็นจังหวะเหมือนกับลูกดูดนม
-ช่วงที่แม่ยังไม่กลับจากทำงาน ถ้ามีความจำเป็นต้องให้อาหารอื่นแทนนมแม่ในบางมื้อให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

7. การใช้ยาระหว่างให้นมลูก
-ควรงดกินยาทุกชนิด ถ้าจำเป็นต้องกินควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อน
-ยาคุมกำเนิด ปัจจุบันมีชนิดที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการหลั่งน้ำนม ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถึงการใช้ยาชนิดนั้นหรือเปลี่ยนเป็นวิธีการคุมกำเนิดชนิดอื่น เช่น การใส่ห่วงอนามัย ฯลฯ

8. อาหารเสริมสำหรับแม่
น้ำนมแม่มีประโยชน์และเพียงพอสำหรับการเลี้ยงดูทารกไปจนถึงอายุ 4 – 6 เดือน หลังจากนั้น ปริมาณการผลิตน้ำนมจะลดลงจาก 850 ซีซีต่อวัน เป็น 500 ซีซีต่อวัน ประกอบกับทารกตัวโตขึ้น ดังนั้น อาหารเสริมจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ทารกเจริญเติบโตได้ตามปกติเมื่อเด็กอายุ 1 ปีแล้ว ตัวช่วยที่เป็นอาหารเสริม สำหรับคุณแม่หลังคลอด ที่ให้มีน้ำนมเพียงพอสำหรับลูก แม่ขิงขอเสนอ “น้ำขิง” ช่วยเรื่องน้ำนม และรับรองว่าคุณแม่กลับมาเฟิร์มเหมือนเดิมแน่นอนค่า